OUR BUSINESS

บริษัท ปัญจลักษณ์พาสุข จำกัด คือ เจ้าของและผู้ดำเนินกิจการ SINGHA D’LUCK Cinematic Theatre และเป็นผู้สร้างนวัตกรรมให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ด้วยการนำเสนอการแสดงสดรูปแบบใหม่ KAAN presented by SINGHA CORPORATION โดยมุ่งมั่นให้การแสดงนี้มีมาตรฐานระดับสากลในทุกๆด้าน ทั้งความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี โปรดักชั่น ตลอดจนทีมงานและการทำงานอย่างมืออาชีพ เราต้องการให้ KAAN เป็นการแสดงที่ผสานเทคนิคพิเศษระดับโลกเข้ากับเทคนิคของภาพยนตร์และการแสดงสดบนเวที ทั้งยังผสมเอกลักษณ์ไทยลงไปเพื่อสร้างเสน่ห์เฉพาะตัวให้กับการแสดง โดยการใช้ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายแขนงมาร่วมกันสร้างสรรค์โชว์ เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับการแสดงไทยสู่การยอมรับในระดับสากล READ MORE

VISION & MISSION

ดำเนินธุรกิจโรงละครด้วยมาตรฐานระดับโลก
รังสรรค์การแสดงเหนือจินตนาการผสมผสานความเป็นไทยด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยจากการผสมผสานกันระหว่างสุดยอดของศาสตร์และศิลป์
บริการผนวกความคิดสร้างสรรค์ที่จะทำให้ผู้ที่มาเยือนประทับใจในคุณค่าและเสน่ห์ของความเป็นไทย

CORPORATE VALUE

Our Creativity
Happiness and Fun
Remarkable show
Service Mind and Ambition
"อลังการงารสร้างสรรค์
เสน่ห์ไทยคือหน้าตา
second to none
our staff
represents Thainess
our key to success
รวมใจฝันสู่วันหน้า
มุ่งพัฒนาบริการ"
C
CREATIVITY ริเริ่มสร้างสรรค์
H
HAPPINESS ความสุขจากการร่วมแรงร่วมใจ
A
AMBITION ฝันให้ไกลไปให้ถึง
R
REMARKABLE เป็นหน้าเป็นตา / เชิดหน้าชูตา
M
SERVICE MIND ต้อนรับขับสู้ / น้ำใสใจจริง

BOARD PROFILE

ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร
SIRIWAT VONGJARUKORN
CHAIRMAN OF THE BOARD
จินา โอสถศิลป์
JINA OSOTHSILP
EXECUTIVE COMMITTEE
ยงยุทธ ทองกองทุน
Yongyoot Thongkongtoon
EXECUTIVE COMMITTEE,
PRODUCER AND ARTISTIC DIRECTOR
อรุณ ตรีสิริเกษม
Arun Trisirikasem
Executive Committee
ประเสริฐ ศิริจงมีชัย
Prasert Sirichongmechai
MANAGING DIRECTOR

WORK WITH US

Merchandise Supervisor (หัวหน้างานแผนกแผนกคลังสินค้า)
ระยะเวลาในการรับสมัคร ตั้งแต่ 10 – 31 มกราคม 2561

คุณสมบัติ 1 อัตรา (ประจำสำนักงานพัทยา)
 • อายุระหว่าง 28-38 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับจัดการสต๊อกสินค้า หรือคลังสินค้า อย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ Word / Excel
 • มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน และมีความซื่อสัตย์
 • มีความรับผิดชอบสูง, ไหวพริบดี และติดต่อประสานงานได้อย่างดี
ความรับผิดชอบ
 • มีความเป็นผู้นำ บริหารจัดการสินค้า การรับสินค้าเข้า-จ่ายออกจากคลังสินค้า ควบคุมปริมาณสินค้าให้เหมาะสม
 • วางระบบการจัดการสต๊อกสินค้า บริหารจัดการพนักงานในทีมให้ทำงานได้ตามนโยบายบริษัท
 • เช็ค ดูแล สินค้าให้เป็นระเบียบ ค้าหาง่าย
 • ช่วยรายงานผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการตลาด ดูแลการเบิก-จ่าย ตัดสต๊อก ตรวจสอบสินค้าคงคลังให้ถูกต้อง
 • สรุปรายงานการเบิกจ่าย แจ้งยอดสินค้าคงเหลือ และส่งรายงานต่างๆให้กับแผนกที่เกี่ยวข้อง
 • มีความเข้าใจในระบบ ERP และรักษาให้อยู่ในระดับดี ตรงตามมาตรฐานของบริษัทฯ
 • มีความคิดริเริ่ม นำความรู้หรือเทคนิคกลยุทธ์ใหม่ๆมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับงาน
 • ช่วยดูแลงานภายในทีม ติดตามงาน แก้ไขปัญหาและให้คำแนะนำประเมินผลงานในทีม
 • ดูแลควบคุมประสานงานภายใน-ภายนอก กับฝ่ายต่างๆห้านมีประสิทธิภาพมากขึ้น
สวัสดิการบริษัทฯ
 • ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัส ตามผลประกอบการ
 • ค่าล่วงเวลา
 • ค่ากะ
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าโทรศัพท์ (ตามลักษณะงานและหน้าที่รับผิดชอบ)
 • เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่น สมรส, อุปสมบทฯ
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • วันหยุดประจำปี
 • กิจกรรมงานสังสรรค์ปีใหม่
รับสมัครวันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 10.00 – 16.00 น.
ติดต่อ แผนกทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 033 045 162, มือถือ 095 370 9383
Souvenir Officer (เจ้าหน้าที่ขายของที่ระลึก)
Finance Officer (เจ้าหน้าที่การเงิน)
Ticketing Officer (เจ้าหน้าที่ขายบัตรเข้าชมการแสดง)
APPLY NOW