OUR BUSINESS

บริษัท ปัญจลักษณ์พาสุข จำกัด คือ เจ้าของและผู้ดำเนินกิจการ SINGHA D’LUCK Cinematic Theatre และเป็นผู้สร้างนวัตกรรมให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ด้วยการนำเสนอการแสดงสดรูปแบบใหม่ KAAN presented by SINGHA CORPORATION โดยมุ่งมั่นให้การแสดงนี้มีมาตรฐานระดับสากลในทุกๆด้าน ทั้งความคิดสร้างสรรค์ เทคโนโลยี โปรดักชั่น ตลอดจนทีมงานและการทำงานอย่างมืออาชีพ เราต้องการให้ KAAN เป็นการแสดงที่ผสานเทคนิคพิเศษระดับโลกเข้ากับเทคนิคของภาพยนตร์และการแสดงสดบนเวที ทั้งยังผสมเอกลักษณ์ไทยลงไปเพื่อสร้างเสน่ห์เฉพาะตัวให้กับการแสดง โดยการใช้ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายแขนงมาร่วมกันสร้างสรรค์โชว์ เพื่อสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับการแสดงไทยสู่การยอมรับในระดับสากล READ MORE

VISION & MISSION

ดำเนินธุรกิจโรงละครด้วยมาตรฐานระดับโลก
รังสรรค์การแสดงเหนือจินตนาการผสมผสานความเป็นไทยด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยจากการผสมผสานกันระหว่างสุดยอดของศาสตร์และศิลป์
บริการผนวกความคิดสร้างสรรค์ที่จะทำให้ผู้ที่มาเยือนประทับใจในคุณค่าและเสน่ห์ของความเป็นไทย

CORPORATE VALUE

Our Creativity
Happiness and Fun
Remarkable show
Service Mind and Ambition
"อลังการงารสร้างสรรค์
เสน่ห์ไทยคือหน้าตา
second to none
our staff
represents Thainess
our key to success
รวมใจฝันสู่วันหน้า
มุ่งพัฒนาบริการ"
C
CREATIVITY ริเริ่มสร้างสรรค์
H
HAPPINESS ความสุขจากการร่วมแรงร่วมใจ
A
AMBITION ฝันให้ไกลไปให้ถึง
R
REMARKABLE เป็นหน้าเป็นตา / เชิดหน้าชูตา
M
SERVICE MIND ต้อนรับขับสู้ / น้ำใสใจจริง

BOARD PROFILE

ศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร
SIRIWAT VONGJARUKORN
CHAIRMAN OF THE BOARD
จินา โอสถศิลป์
JINA OSOTHSILP
EXECUTIVE COMMITTEE
ยงยุทธ ทองกองทุน
Yongyoot Thongkongtoon
EXECUTIVE COMMITTEE,
PRODUCER AND ARTISTIC DIRECTOR
อรุณ ตรีสิริเกษม
Arun Trisirikasem
Executive Committee
ประเสริฐ ศิริจงมีชัย
Prasert Sirichongmechai
MANAGING DIRECTOR

WORK WITH US

Ticketing Officer (เจ้าหน้าที่ขายบัตรเข้าชมการแสดง)
คุณสมบัติ 1 อัตรา
 • อายุระหว่าง 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการทำงานกับศูนย์รับจองต่างๆ ศูนย์สำรองที่นั่ง ศูนย์ให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี หากสามารถสื่อสารภาษาอื่นได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะและสามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เช่น MS Office, Internet
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดี มีใจรักงานบริการ ตลอดจนมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ ตลอดจนมีไหวพริบปฏิภาณในการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างดี
 • มีทักษะในการประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
ความรับผิดชอบ
 • ดำเนินการให้ข้อมูลด้านการแสดงกับลูกค้า ตลอดจนจำหน่ายบัตรชมการแสดง ณ จุดจำหน่ายบัตรชมการแสดง
 • จัดทำสรุปรายงานการขายประจำวันในส่วนที่ตนรับผิดชอบ ตลอดจนรายงานสรุปปัญหาต่างๆประจำวันให้กับหัวหน้างาน
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ณ จุดจำหน่ายบัตรชมการแสดง
 • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายบัตรสำรองที่นั่ง
 • ช่วยดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องจำหน่ายบัตรให้เป็นไปตามมาตราฐานที่บริษัทฯกำหนดไว้
 • ร่วมประเมิน วิเคราะห์ แก้ปัญหา สถานการณ์จำหน่ายบัตร,การตลาด,การต้อนรับลูกค้า,ตลอดจนอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม
 • สนันสนุน ช่วยเหลือ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นภายในองค์กร
 • ช่วยเหลือ ทำงานหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการสายงาน
สวัสดิการบริษัทฯ
 • ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัส ตามผลประกอบการ
 • ค่าล่วงเวลา
 • ค่ากะ
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าโทรศัพท์ (ตามลักษณะงานและหน้าที่รับผิดชอบ)
 • เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่น สมรส, อุปสมบทฯ
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • วันหยุดประจำปี
 • กิจกรรมงานสังสรรค์ปีใหม่
รับสมัครวันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 10.00 – 16.00 น.
ติดต่อ แผนกทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 033 045 162, มือถือ 095 370 9383
GRO (Guest Relation Officer)
Call Center & Reservation
Marketing Communication Officer (Webmaster)
นักแสดง (Performer Staff)
APPLY NOW